/ БГНЕС/БОЖИДАР СТОИЛОВ
До 2000 лева глоба за палене на стърнища
Високите дневни температури и продължителното засушаване в съчетание с небрежното човешко поведение рязко увеличават вероятността от възникване на запалвания с последващи пожари в тревните площи, предупреждават от „Пожарна безопасност и защита на населението”-Силистра. Само през последните три дни в областта възникнаха 25 пожара в тревна растителност, като в два от случаите бяха нанесени и материални щети.

11 палежа са станали за месец в Добрич, задържан е непълнолетен извършител

Същевременно със затоплянето на времето започва пролетното почистване на дворове, градини, лозя и други селскостопански имоти. Практиката показва, че често стопаните прибягват към огъня като средство за почистване на сухата растителност, без да си дават сметка, че тя е основен път за разпространение на пламъците. Наличието на вятър създава допълнителен риск. 

Извън населените места най-често запалванията се предизвикват от хвърлена неизгасена цигара или клечка кибрит или от палене на огън на пожароопасни места. През ранната пролет тревната растителност е суха и лесно се запалва.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
       
Трети пожар в рамките на месец в бившия ЦУТНТ

Когато се пали огън в дворовете, огнището трябва предварително да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). 
       
Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. Запаленият огън не трябва да бъде оставян без наблюдение! 

Същевременно е в сила забраната за палене на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи. При констатиране на нарушения са предвидени административни санкции в размер до 2000 лв.

В случай на пожар е необходимо незабавно да се сигнализира на телефон 112.