/ Проф. Владимир Данов
Ръководството на МБАЛ "Сърце и Мозък" обещава да възстанови доверието на пациентите към лекарите в Югоизточна България
Проф. Данов за високотехнологичната медицина
100892
Проф. Данов за високотехнологичната медицина
  • Проф. Данов за високотехнологичната медицина
"Основната ни цел е подобряване на достъпа на българските граждани до високоспециализирана кардиологична, кардиохирургична, неврологична и неврохирургична помощ. МБАЛ "Сърце и Мозък" е здравно заведение, което работи със съвременно оборудване и с високи технологии за лечение на сърдечни и неврологични болести.

Разполагаме с клиники и отделения с най-високо трето ниво на компетентност. При нас се извършва научна и учебна дейност, включително обучение на студенти, специализанти и докторанти, провеждат се и клинични изпитания". Това каза за Дарик Югоизток, проф. д-р Владимир Данов - медицински директор и началник клиника по кардиохирургия към УМБАЛ “Сърце и Мозък”– Плевен. Той е немски гражданин с български произход, работил и обучавал в екип със светила на медицината в Германия.

Ново отличие за проекта на Дарик "Най-добрите лекари"

Болницата, която много от жителите на региона са посещавали в другия край на страната, скоро ще стъпи в Бургас. Тя ще влезе в сградата на сега действащата кардиоболница "Аджибадем Сити Клиник" на територията на УМБАЛ - Бургас, чийто договор изтече в началото на 2019 година. 

Най-добрите лекари в София: 501 в 42 специалности (СНИМКИ)


По думите на проф. Данов, за първи път жителите на Югоизточна България ще могат да получат качествена, високотехнологична медицинска помощ, чрез най-новите, прецизни и щадящи методи. 

Болницата е част от структурата на Български кардиологичен институт, който вече над 10 години работи в сферата на сърдечно съдовите заболявания. Той е категоричен, че за да бъде възстановена връзката между лекар и пациент и доверието на гражданите към медицината е важен преди всичко контактът и информацията за всеки един пациент още от първо ниво - личен лекар. 
 

В ръцете на гражданското общество: Югоизточна България може да остане без кардио болница


"Ще се стремим да затворим кръга - разговор и информираност за самия пациент и възможностите, които има. Предстоят семинари и обучения на общопрактикуващите лекари, образоване на медиците с най-новите световни стандарти и тенденциите в съвременната медицина. Кардиолозите ни трябва да се развиват постоянно за да се повишава нивото им на компетентност. Ще работим пряко и с лекари и с пациенти, за да постигнем най-добрите резултати", каза още проф. д-р Данов. 

Повече по темата, чуйто в звуковия файл от проф. д-р Владимир Данов: 

За проф. д-р Валдимир Данов:

Научните му интереси датират още от студентските  години, когато въвежда за първи път в България метода на Доналд Росс (Национален сърдечен център – Лондон) за обработка и консервиране на аортен хомографт от трупни донори.

В последствие проф. Данов създава уникална за България модификация на метода с висока  медико-икономическа ефективност, за което е отличен с I-ва награда в областта на медицината на I-вия Национален конкурс за високи постижения в младежкото и научно творчество.

Модификацията в последствие е призната за рационализация. По време на следването си, проф. Данов е автор и съавтор в седем публикации и участва с над десет доклада в национални и международни симпозиуми и конгреси. През 2000 г. защитава Докторска дисертация на тема „Диагностика, хирургично лечение, както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори” към Ludwig Maximilian Univesität- München.

От 1991 г. до 2005 г. работи във водещи кардиохирургични центрове в Германия, където в последните 5 гoдини преди идването му в България е завеждащ отделение “Oberarzt” в Клиниката по кардиохирургия към Университетската болница в Аугсбург – Германия.

След придобиването на специалност по кардиохирургия към Баварската лекарска камера – Мюнхен, ръководи  специализациите на лекарите по специалността “Сърдечна хирургия”.
Паралелно е отговарял за теоретичното и практическо обучение на специализиращите медицински сестри  в споменатата клиника.

През 2008 г. е назначен на академична длъжност “Доцент” по научна специалност Сърдечно - съдова хирургия към Медицински университет - Варна. Професор е по Сърдечно - съдова хирургия към Медицински Университет – Плевен и Русенския университет “Ангел Кънчев”. Преподавателската дейност на проф. Данов надвишава 400 часа на година под формата на лекции пред студенти по специалностите: хуманна медицина, медицинска сестра, акушерка, кинезитерапия и рехабилитация.

Паралелно с това е ръководител  на млади лекари, специализиращи “Кардиохирургия”. До момента е създал над 12 правоспособни специалисти, практикуващи в България и в Германия. Ежедневно  продължава да предава своя богат опит на младите специализанти и специалисти в откритата през 2017 г. високотехнологична болница “Сърце и Мозък” в Плевен.

Бил е научен ръководител на 2 дипломни работи на студенти за придобиване на степен магистратура по ''Здравен мениджмънт'' и ''Здравни грижи''. Проф. Данов е научен ръководител на 3-ма успешно защитили докторанта, като в момента е научен ръководител на двама  докторанта към Медицинския университет - Плевен.

Удостоен е с почетно звание Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) за особено големи заслуги към Техническия Университет -  Варна. Член е на Европейската, Немската и Българската асоциации по Сърдечно - съдова и торакална хирургия. Член е на редакционните колегии на сп. “Българска кардиология” и на медицински журнал УМБАЛ “Света Анна”. Републикански консултант е по кардиохирургия.

В периода от 2005 г. до 2017 г., проф. Данов е основател на две кардиохирургични клиники: към МБАЛ „Света  Марина“ - Варна през 2005 г., а през 2008 г. към УМБАЛ „Света Анна“ - София. В момента е медицински директор и началник на клиника по кардиохирургия в откритата през 2017 г. високотехнологична университетска болница “Сърце и Мозък” – Плевен.

Автор е на 7 учебника и на 3 монографии.  Учебниците са на най-високо  съвременно академично ниво и са предназначени за обучение, както на студенти, така и на специализанти и лекари придобили вече специалност.  

Автор е в над 80 български и международни научни статии. Представил е над 46 научни доклада на симпозиуми и конгреси в чужбина и в България. През 2014 г. неговата публикация в списание “Кардио D'' е удостоена с Първа Награда на Фирма “Servier за най-интересен клиничен случай на 2013 г.

Проф. Данов има тесни специализации и интереси в областта на: хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации, туморите на сърцето, проводните и ритъмни нарушения, имплантиране на бивентрикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на сърдечната недостатъчност, минимално-инвазивна хирургия на митралнaта и аортна клапи.