контейнер
контейнер / DarikNews.bg

Проект по ОП „Околна среда“ за изграждане на подземни инсталации за съхранение на смесени битови отпадъци и разделно събиране на специфични потоци от битови отпадъци, стартира през 2020 г. в Ахелой.

Проектът включва изграждане на 6 броя подземни инсталации от по 3 подземни платформи, чрез вграждане на подземни съдове за събиране на отпадъци. Разделно ще могат да се събират освен хартия, пластмаса и стъкло, още и текстилни отпадъци и отпадъци от кожа – кожени изделия, обувки, чанти.

Осигурено е и финансирането за рехабилитацията на три улици в града – „Рила“, „Струма“ и „Искър“. През 2020 г. ще бъде завършено строителството на Детската ясла, ще се изградят Лятна открита сцена и Туристически информационен център.

Всички тези обекти са включени в капиталовата програма на Община Поморие за 2020 година.