/ Георги Димитров
Правителството одобри допълнителни разходи в размер 23,5 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г. Средствата са за финансово обезпечаване на извършени дейности, свързани с произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки.

Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на специализирана хартия за бюлетини от машинното гласуване, на хартиени бюлетини, за компютърна обработка на данните от гласуването, за издаването на Бюлетин за резултатите от изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България през 2024 г. Ресурсът ще обезпечи и държавните такси съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня