/ Община Елена
Разрешение №519 от 13 юни на министъра на енергетиката за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в местността Раюв камък в Еленския балкан разбуни духовете и предизвика основателна тревога сред местното население за екологията в този район и развитието на туризма.

Министър Бисер Петков посети социални услуги в Елена

Става дума за 13.7 дка, разположени в землищата на селата Тодювци и Буйновци на територията на община Елена. Инициативата е на „Каолин“ ЕАД-Сеново, за която Общинският съвет в Елена изрази официалната си позиция с решение на сесията на 27 юни.

Модернизират кухненското оборудване на Социалния патронаж в Елена по проект

Общинските съветници единодушно възразяват срещу инициативата, която считат за несъобразена със спецификата на територията и противоречаща на приоритетите на Общинския план за развитие (2014-2020). Развитието на туризма на базата на културно-историческото наследство и природния потенциал на територията е вторият по важност приоритет за програмния период.

Събор на народните читалища в Община Елена

Общинският съвет настоява незабавно да бъде проведено обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, на което да се представят намеренията на „Каолин“ ЕАД за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, подземни богатства по смисъла на чл.2, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства.

В официалната позиция се декларира готовност за иницииране и провеждане на местен референдум, за да се чуе думата на местната общност по намеренията на дружеството.
Община Елена обжалва в съда разрешението на министъра на енергетиката.


Отборът на „Браун тим“-Велико Търново спечели Купата за спортно ориентиране "Елена"

Това направи и Местният съвет по туризъм с мотивите, че подобно проучване би нарушило уникалността на района и би се отразило негативно на основния поминък на населението.

Официалната позиция на Общинския съвет е изпратена до четири министерства - на енергетиката, на околната среда и водите, на земеделието, храните и горите, на туризма и до „Каолин“ ЕАД.

29 ловни кучета се състезаваха на киноложка изложба в Елена (СНИМКИ)

Преди няколко дни в община Елена се получи писмо от главния изпълнителен директор на дружеството д-р Волф Харлфингер. В него уверяват кмета на общината и общинските съветници, че се отнасят с най-голяма сериозност към притесненията им относно евентуалните активности на „Каолин“ ЕАД във връзка с разрешението за търсене и проучване в м. Раюв камък.

Стремежът на дружеството е да извършва дейността си в тясно сътрудничество и в унисон с интересите на местното население и възнамерява да обсъди с Управителния съвет на компанията по-нататъшните планове. Уверенията са, че няма да се предприемат никакви действия, които не са предварително обсъдени и съгласувани с общината.

Кметът инж. Дилян Млъзев заяви, че приема писмото като добър знак да се постигне съгласие, без да се стига до усложнения. Той възнамерява да изпрати писмото на дружеството до министъра на енергетиката с молба за тристранна среща, на която да се обсъди въпросът и вземе най-доброто решение.

Съществува законова възможност министърът да отмени разрешението със съгласието на титуляра, за който е издадено.