/ iStock/Getty Images
В Плевен от 1 юни се възстановява нормалното движение на градския тролейбусен транспорт, съобщиха от Общински съвет.

В Плевен приеха наредба за ползване на общински спортни имоти, която позволява инвестиции

Заради намаления пътникопоток по време на извънредното положение и пандемията от COVID-19, тролейбусите в Плевен се движеха в работните дни на седмицата по-рядко - по разписанието за празничните дни.

С решението си от днес Общинският съвет възстановява нормалното им движение, както от преди епидемията. Десет маршрути на електротранспорта в Плевен обхващат почти цялата територия на областния град.

Промените в разписанията за движение за автобусите от общинската транспортна схема ще останат още месец - до 30 юни. Седем линии ще продължат да се движат с по-малко автобуси с оглед на това, че пътникопотокът е слаб и не се очаква скоро да се възстанови в обемите от преди извънредното положение.

Приемат допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса и културата в условията на пандемия

Остават редуцирани до 30 юни седем автобусни линии от областния център до Бохот, Буковлък, Върбица, Гривица, Славяново, Пелишат и Къшин, както и три градски автобусни линии - номера 9,12 и 84,