лекар лекари
лекар лекари / DarikNews.bg, архив
464 лекари практикуват на основен трудов договор в в лечебните и здравните заведения в област Добрич, сочат данните на Териториалното статистическо бюро - Североизток в края на 2018 г. Лекарите по дентална медицина са 118. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения са 803, от които 517 медицински сестри и 50 акушерки.

В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 176 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 356, от които 253 медицински сестри. 42% от практикуващите в област Добрич лекари са мъже, а 58% - жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 188, или 40.5%.  Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 29, или 6.3%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 95, или 20.5%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 117, или 25.2% от всички лекари в областта, следвани от практикуващите Спешна медицина - 31 (6.7%), Акушерство и гинекология - 29 (6.3%), Педиатрия - 26 (5.6%),  Нервни болести - 25 (5.4%), Хирургия - 24 (5.2%), Кардиология - 23 (5.0%), Психиатрия - 22 (4.7%), Ендокринология и болести на обмяната, и Образна диагностика - по 15 (3.2%) Вътрешни болести и Ушно-носно-гърлени болести - по 11 (2.4%).
 
Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 10.3 на 10 000 души от населението. Най-висока е осигуреността на населението с лекари в областите Плевен, Пловдив, София и Варна.
Най-нисък е показателят за областите Кърджали, Добрич и Перник, сочат още данните на статистиката.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.0 на 10 000 души от населението. В област Добрич те са 6.7 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен, Видин, Кюстендил и Ловеч. Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали, Търговище и Разград.
 
Осигуреността с лекари по дентална медицина за област Добрич е 6.8 на 10 000 души от населението.