/ Дарик Нюз,архив
16 вида хранителни продукти като олио, брашно, ориз, спагети, леща, боб, лютеница, месни консерви и др. с общо тегло 24,570 кг ще получат бедните в Бургас. Български Червен кръст- продължава раздаването на хранителни продукти за социално слаби граждани до 28 февруари. Всяко лице, включено в списъците от Агенцията за социално подпомагане, има право получи съответните продукти срещу документ за самоличност и подпис, припомнят от областната Червенокръстка организация.
 
Хранителните пакети могат да се получат на адрес: Бургас, ул.“Оборище“ 95. Пунктът е с работно време от 13:30 до 17:00ч.
 
Право на подпомагане по програмата имат:
 
Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година към месец 08.2019 г.;
Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г.;
Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа към месец 08.2019г.;
Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане към месец 08.2019 г.;
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства;
Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.