Деница Николова
Деница Николова / Иво Кирилов, Дарик Кюстендил
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще представлява България в рамките на десетия Световен градски форум на ООН //WUF 10/, който се провежда от 8 до 13 февруари 2020 г., в Абу Даби, Обединени арабски емирства, съобщиха от МРРБ.

Темата на събитието е „Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите“. Сесията има за цел да бъде обсъдена реализацията на визията на градовете през призмата на културата и иновациите и справянето с широк спектър градски предизвикателства – управление на водата, устойчива мобилност, сигурност, управление на отпадъците и възобновяема енергия и т.н. Културата се явява четвърти стълб на устойчивото развитие, редом до опазването на околната среда, развитието на икономиката и социалния аспект. Форумът поставя фокус върху изпълнението на приоритетите по Новия градски дневен ред на ООН като инструмент и ускорител за постигане на Дневния ред за устойчиво развитие 2030.

Пловдив е предложен за основен център на растеж на Южен централен район

Зам.-министър Николова ще представи българската позиция относно ключовата роля на градовете за устойчивото развитие и важната връзка с културата и иновациите и ще участва в редица срещи. Тя ще бъде ключов говорител в панела за устойчиво развитие, посветен на иновативно управление на многофамилни жилища, разработването и внедряването на жилищни стратегии. Предвидена е и двустранна среща с д-р Кире Илоски, началник на кабинета на изпълнителния секретар на Икономическа комисия за Европа на ООН. В рамките на форума е предвидена среща на заместник-министъра и с официалната делегация на Мароко, на която ще се обсъдят въпроси, свързани с двустранните отношения.

България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага усилия и да предприема действия за прилагането му на национално ниво. За нас е важно да се полагат повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции, което ще спомогне за осигуряване на финансиране и развитие и на по-малките и периферни населени места, с цел намаляване на негативните демографски тенденции в средните и малките градове и за повишаване на икономическата им конкурентоспособност.

Световният градски форум е едно от важните събития на международната сцена, което предоставя възможност за ангажиране на всички с изпълнението на конкретни решения по отношение на ангажиментите от Новия градски дневен на ООН. За България темата е приоритетна, имайки предвид бъдещето развитие на градовете и необходимостта от проследяване на актуалните процеси и инициативи в регионалната политика.