Все още ниско предлагане е характерно за пазара на търговски и безнес площи
Все още ниско предлагане е характерно за пазара на търговски и безнес площи / netinfo

Трите сегмента бизнес имоти в България - офиси, търговски площи и логистични и индустриални площи се развиваха сравнително сходно през първата половина на 2008 година, показва най-новото изследване, проведено от Colliers International. Всички тези сегменти отбелязаха сравнително слабо увеличение от гледна точка на въвеждане на нови обекти в експлоатация, но има забележително много обекти в проект или строеж, които се очаква да се реализират през 2009/2010 година.

Офисен сегмент София. През първата половина на годината беше регистрирано само 7 на сто увеличение на площта на съвременните офис помещения, като целият инвентар на офис площи клас А и Б в София достигна 759 000 кв. м. Тази цифра, обаче, се очаква да се удвои през следващите 2-3 години, когато нови 730 000 кв. м предстои бъдат завършени. Като цяло свободните площи на пазара в София остават непроменени спрямо предишния период – 3,7 на сто, с исторически най-ниски нива на свободни площи в размер на 1 процент в широкия център.

Офисен сегмент Варна. Вторият по големина офисен пазар - Варна, започва да се оформя и към момента има общо 106 000 кв. м опериращи съвременни офис площи клас А и Б. Не е изненада, че и на двата пазара- и в София, и във Варна - офисните площи са концентрирани главно в покрайнините на града.

Търговски площи. Основен фактор за развитието на пазара на търговски площи в България все още са търговските центрове тип „мол". Като цяло площите (инвентарът) са се увеличили с 31 процента, достигайки 138 000 кв. м след отварянето на Мол Варна през юни. В страната като цяло планираните проекти се увеличиха с 141 400 кв. м. В момента вече общо 545 000 кв. м модерни търговски площи са в строеж.

Най-значителното развитие в сегмента на търговските площи беше свързано със стартирането на четири мола в Русе. В момента общо 123 000 кв. м търговска площ е в процес на строеж в Русе, който се очаква да стане града с най-голяма гъстота на търговски площи на глава от населението за цялата страна.

За първи път беше измерено и количеството площи на главните търговски улици. Проучването на Colliers показва, че на главните улици в София площите възлизат на 38 000 кв. м, а във Варна те са приблизително 16 000 кв. м.

Индустриален сегмент. Развитието на логистичния и индустриален пазар беше сравнително бавно през първата половина на 2008 г. Това се дължи основно на

бюрократични забавяния и глобалната финансова ситуация. През този период започна да се променя тенденцията от предишното полугодие на изграждане на обекти, основно за лични нужди или специално за нуждите на конкретен наемател. Пазарът на спекулативни (готови за наемане) логистични площи в София се увеличи с 23 000 кв. м (14 на сто), като достигна 207 000 кв. м до края на периода.

На индустриалния пазар в Пловдив се наблюдава увеличение от 27 процента, като целият инвентар там възлиза на 760 000 кв. м. 30 на сто от него са разположени в Южната индустриална зона (Тракия) и други 45 процента в Марица и Северната индустриална зона.

От началото на 2008 г. в района на Бургас се наблюдава силно увеличение на проектите на логистични и индустриални съоръжения в строеж с почти 32 000 кв. м.

Първият логистичен парк в България – Логистичен Парк Варна, започна да оперира в края на първото полугодие на 2008 г., добавяйки към инвентара 6400 кв. м модерни площи – вече изцяло отдадени под наем. Общата площ на съвременни индустриални проекти във Варна възлиза на 340 000 кв. м, а Западната индустриална зона е най-развита към момента.

„Като цяло пазарът на търговски и бизнес площи в България остава стабилен, като очакваме силен ръст в краткосрочен и средносрочен план.", коментира Атанас Гаров, изпълнителен директор на Colliers International в България