Ханке: Заемите от чужбина правят България уязвима
Ханке: Заемите от чужбина правят България уязвима / снимка: Sofia Photo Agency
Битката на ФЕД в момента е да намали дълга във финансовата система до нива, които отговарят на паричните потоци в икономиката. Това обясни по време на икономическата конференция в НДК Стив Ханке, професор по приложна икономика в Университета "Джон Хопкинс" в Балтимор.

Той обясни, че до края на 2009 година и началото на 2010 година тези действия биха могли да доведат до поправяне на ситуацията в Америка. Според него кризата е засегнала на първо място валутите и обменните курсове.

В този смисъл, според професора основното, на което следва да се обръща внимание в момента, е връзката между нетните позиции на активите на търговските банки и дефицитите по текущата сметка на страните с развиващи се пазари.

При търговските банки тази позиция е негативна, когато те вземат назаем пари от чужбина, за да финансират своите дейности. Проблемът е, че по принцип тези институции се финансират от депозити, набирани на местния пазар. В Австралия например, това число е отрицателно и възлиза на -30% от БВП. Банките заемат огромни суми и това води до бюджетен дефицит. В Нова Зеландия тази сума възлиза на -60%, в Унгария позицията е -14 % от БВП, в Румъния е -20%.

За България това ниво на нетните позиции на активите на търговските банки е сведено до -16%. Ключова за нас е била 2007 година, тъй като преди нея действаха кредитните ограничения за българските банки по отношение на заемите на средства от чужбина.

Според Ханке България е в уязвима позиция. Аз не се притеснявам прекалено много за страната, тъй като тя е във валутен борд. Но има една друга слабост и това е експозицията на търговските банки към краткосрочните заеми от чужбина. Ако чужденците решат да си поискат заемите предсрочно, това означава, че икономиката ще започне да се развива лавинообразно надолу.

Ханке наблегна на това, че казаното от него разкрива потенциален риск и не е прогноза. Действителността е такава, че независимо от валутния борд, който ще смекчи въздействието на финансовата криза в България, „партито” все още не е приключило.

То започна през 2003 година, когато светът бе залят от ликвидност, тогава започна подобряването на икономиката. Но сега и Брутният вътрешен продукт, и икономиката ще се развиват малко по-зле от предвиденото, а дефицитът по текущата сметка ще бъде по-нисък от прогнозираното.

 

Всикчо от Десетия икономически форум в Югоизточна Европа четете в            

                                             DarikFinance.bg