себе

27.05.2008

Колер напомни за себе си

В предпоследната проверка преди началото на Европейското първенство в Австрия и Швейцария ...
loading