ден на шегата

01.04.2020

Честит Ден на шегата!

Мнозина обичат да се шегуват, да се посмеят или разиграят някого, но един ден в годината ...
01.04.2019

Честит ден на шегата!

Първи април е денят на лъжата, сатирата, забавата и шегата . Това е единственият ден ...
loading