Огнян Ценков
Огнян Ценков / Община Видин
Временно депо за негодни за употреба материали от централна пешеходна зона е изградено в Южна промишлена зона във Видин. Депото е на терен общинска собственост, като е имало и навлизане в частен имот, собственост на Дунавски Драгажен Флот Видин АД (ДДФВ). Кметът на Видин инж. Огнян Ценков е разпоредил на изпълнителя на строително-монтажните дейности да бъде освободен частния имот и да бъде обезщетен собственика. Представител на ВДХ АД (изпълнител на строително-монтажните дейности) е провел разговор с Росица Любенова Кирова, изпълнителен директор на ДДФВ, в който са се договорили нейният имот да бъде освободен в най-кратки срокове, като Кирова не е поискала обезщетение.

Изпълнителят на строително-монтажните работи по проекта на Община Видин „Основна реконструкция на централна пешеходна зона в гр. Видин“ е уверил кмета инж. Огнян Ценков, че фирма ВДХ и Дунавски Драгажен Флот работят в добър диалог като партньори по проекта. Между управителя на ВДХ АД Момчил Борисов и изпълнителния директор на Дунавски Драгажен Флот Видин Росица Любенова Кирова е подписан договор за доставка на инертните материали (баластра, промит пясък, филц, дренажен камък, отсевки и др.), необходими за изпълнението на проекта.
 
Община Видин