Открити надписи на старогръцки език доказват култа към Кибела в Никополис ад Иструм
Открити надписи на старогръцки език доказват култа към Кибела в Никополис ад Иструм / netinfo

Първите работни дни от проучванията в античния римски град Никополис ад Иструм донесоха интересни резултати. Студентите, които провеждат археологическата си практика под ръководството на н.с. д-р Павлина Владкова от Регионалния исторически музей, разкопават една сграда, която е разположена на форума на града, в неговата западна част.

Установи се, че за основи на някои от стените са използвани варовикови постаменти със старогръцки надписи. Изписани са имената на граждани на Никополис, които вероятно са членове на религиозно сдружение, което обслужва култа към Кибела. Това е фригийска богиня, чийто култ възниква в Мала Азия, а вече през І хилядолетие пр. Хр. е разпространен и в Гърция. Почита се от римляните като покровителка на природата, плодородието и земята.

Досега бяха известни няколко надписа от Никополис, посветени на това божество, а двата новооткрити са поредното доказателство за голямата популярност на източната религия сред местното население. Имената на почитателите на Великата богиня издават различната им етническа принадлежност - траки, гърци, италийци или хора със смесен произход, което е поредното доказателство, че в града живее пъстро население. Те също дават категорични данни, че сдружението (колегията) е съществувала към края на ІІ -началото на ІІІ в. сл. Хр., по времето на династията на Северите.

Сградата вероятно е била разрушена около или малко след средата на ІІІ в., по време на големите готски нашествия, а през ІV в. върху нейните руини възниква нова постройка, голяма по площ и със сложен план. За сега са разкрити части от западния и южния зид на тази сграда, които са с дебелина 2 м, както и нейната подова настилка, изградена от тухли с различен формат, оформящи красиво пано. Намерени са многобройни парчета от профилирани мраморни плочи, използвани за облицовката на стените. Мраморът е внос, вероятно от гръцките острови, много бял и дребнозърнест.  Фрагменти  ще бъдат дадени за анализ.

Проучванията ще продължат в дълбочина, като се очаква за бъдат открити архитектурни останки от по-ранната култова постройка.