/ БГНЕС
Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

С Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, са отпуснати държавни парични награди по Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията (ЗНЛОЗБДН) на общо 135 лица. За особени заслуги към държавата и нацията са наградени пожизнено културни дейци и творци с награда:

- в размер на 500 лв. месечно – 110 бр.;

- в размер на 350 лв. месечно - 25 бр.;

Държавните парични награди се предоставя за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Съгласно т. II от Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. изпълнението на решението се възлага на министъра на културата.

В изпълнение на посоченото решение с настоящия проект на постановление се предлага да бъдат осигурени допълнителни разходи в размер на 500 000 лв. за изплащане на държавните парични награди за 2024 г. на наградените лица (135 бр.) в посочените размери.

Държавните парични награди се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на решението на Народното събрание съгласно Наредбата за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията, съответно за 2024 г. наградите ще бъдат изплащани за периода април-декември 2024 г.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня