Близо 100 хиляди по програма "С грижа за всеки ученик"

Близо 100 хиляди по програма С грижа за всеки ученик
Близо 100 хиляди по програма С грижа за всеки ученик / Дарик

96 152 лева ще получат 23 училища от Старозагорска област по програма„С грижа за всеки ученик" за учебната 2009/2010 година. 

Основните цели, които си поставя програмата са да бъдат осигурени възможности за обучение както на деца с изявени  способности, така и на деца които имат проблеми с усвояването на учебния материал; мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси; стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето на децата с различни способности.

В модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици  за участие в ученически олимпиади"  от Старозагорска област са одобрени за участие  8 училища, като общата сума за реализирането на проектите е 38 400 лева. В програмата ще участват  41 учители и 413 ученици.

В модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" одобрени за участие са 18 училища с участието на 55 учители и 309 ученици. Заделената сума за реализиране на проектите  е  57 752 лева.