Предлагат улица в Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров

/ dariknews.archive
Улица в Плевен да носи името на проф. Михаил Грънчаров - дългогодишен директор на Регионалния исторически музей в града и почетен гражданин на град Плевен, предлагат от Сдружение „Български музеи".

Мартин Митев: Бюджет 2019 стъпва на реални данни, а не на кухи обещания и обеми

Предложението е прието на общо събрание на сдружението на 30 ноември 2018 г. и внесено този месец до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев и до кмета на Общината Георг Спартански.

Преписката предстои да бъде разгледана в две от постоянните комисии на местния парламент в края на месеца - ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" и ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност“, информира Мартин Митев.

„Безспорен е научният принос на проф. Грънчаров за популяризирането на град Плевен и неговото развитие през годините, както и за развитието на музейното дело в регионален и национален мащаб.

Изследванията и научните трудове на проф. Грънчаров са изключително полезни както за специалисти и учащи, така и за любознателните читатели поради включените подробности, факти и документи, които до момента са били малко известни или напълно непознати.“, се посочва в писмото от сдружение „Български музеи".

След 4-часово обсъждане, Общинският съвет на Плевен прие Бюджет 2019'

Изброени са и научни трудове, дело на проф. Грънчаров: монографиите „Плевен и Плевенският край през Възраждането. Стопански и демографски проблеми", „Учебното дело в Плевен и Плевенския край през Възраждането", „Чорбаджийството и българското общество през Възраждането", „История на Плевен.

Възраждане и Освобождение"; десетки научни студии, статии, съобщения и рецензии, отпечатани на страниците на редица специализирани авторитетни научни издания; над 150 научно - популярни и публицистични материала, отпечатани в множество местни и централни списания и вестници.

Проф. Михаил Грънчаров е съставител на изданието „Музеите и музейното дело в България 1950-1953"; редактор, съредактор и съставител е на над 20 тематични сборника с научни изследвания, както и на периодични издания.
 
„Благодарение усилията на директора Михаил Грънчаров, плевенският музей става уважаван и предпочитан домакин на международни и национални конференции и симпозиуми“, завършват от сдружение „Български музеи".