/ БГНЕС
Върховният административен съд потвърди решение на Административен съд София - град по казус с експериментално изгаряне на модифицирани горива, получени от отпадъци с неопасни свойства в съществуващата горивна инсталация на ТЕЦ „Бобов дол“, съобщиха от обвинението.

Предмет на съдебния спор е съдържанието на Писмо с изх. № 26-00-239/14.08.2018 г., издадено от зам.-министъра на околната среда и водите.

След проверка: Поредно замърсяване на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“

С него ТЕЦ „Бобов дол“ е информиран, че може да проведе експеримента без предварително поставяне на специални условия в Комплексното разрешително по отношение на горивните съоръжения, които ще се използват.

В т. 1 до 6 от писмото са описани условията, при които може да се извърши експерименталното изгаряне на въпросните отпадъци.

Върховните магистрати потвърждават преценката на първоинстанционния административен съд, че заради поисканото от ТЕЦ "Бобов дол" изменение на инсталацията, независимо че горенето е пробно, единствено министърът на околната среда и водите е компетентен да даде подобно разрешение, а не зам.-министъра.