/ iStock/Getty Images
Съхненето на култури от черен бор, регистрирано от Югозападното държавно предприятие през пролетта на тази година, обсъдиха експерти на работна среща.

ЮЗДП залесява с чинар и създава градини от орехи и нар

В срещата взеха участие експерти от ЮЗДП, ИАГ, Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, Лесозащитна станция София и научни сътрудници към Института за гората и Лесотехническия университет.

Първите поражения се наблюдаваха в началото на м. март в горски разсадник в „ДГС Катунци”, където в рамките на една седмица се изсипаха иглиците на всички двугодишни борови фиданки. Съхненето се проявява скоротечно и в подраста, и в основния дървостой.

Пръснато е неравномерно в насажденията и по протежение на короните. Към края на м. май 2650 ха са слабо засегнатите площи в цялото предприятие, а по-силно увредените са 610 ха.

С нова технология за производство на контейнерни фиданки ЮЗДП възстановява увредени гори от НАТУРА 2000

Процесът е по-интензивен в южните части на ЮЗДП, особено в крайречните течения в района на планините Огражден, Беласица и Славянка. Силно увреждане е регистрирано и в района на софийското село Саранци.

Повечето от засегнатите култури са физиологично отслабнали, нискобонитетни, с голяма пълнота. Разположени са на припечни изложения до 900 м н.в., като възрастта им варира от 6 до 85 г.

Причините за наблюдавания процес на съхнене са комплексни, смятат експерти и учени. Засушаването през второто полугодие на 2018 г. в съчетание с условията, на които расте засегнатият черен бор, доведоха до допълнително физиологично отслабване и стрес в растенията.

Топлата и влажна пролет тази година благоприятства масовото развитие на листни въшки и фитопатогенни гъби, които довеждат до пожълтяване и почервеняване на иглиците и опадането им.
 

ЮЗДП ще произвежда над милион фиданки годишно с модерна поточна линия

На срещата се обсъдиха мерки, свързани с възникналия здравословен проблем. От страна ИАГ ще се подготвят конкретни разяснения за провеждането на санитарни и отгледни сечи, както и за възобновяване на освободените площи. Служителите на ЮЗДП продължават провеждането на мониторинг.