Проверяват законността на таксиметровите услуги в Дупница
Проверяват законността на таксиметровите услуги в Дупница / netinfo

  Директорът на ОДМВР - Кюстендил, комисар Георги Джоглев разпореди извършване на проверка по 3 жалби, които са му докладвани днес.

  Те са  от управителя на Елит такси, управителя на Сити такси и група еднолични търговци, упражняващи таксиметрова дейност в Дупница. Някои са с копие и до други институции и медии.

  Комисията, която ще извърши проверката, е от служители на ОДМВР - Кюстендил. Ще бъдат поканени представители на ДАИ и Община Дупница за изясняване на спорните въпроси, съдържащи се в жалбите, и законността при организирането и извършването на таксиметрови услуги в Дупница.