/ Dariknews.bg, архив
118 хил. са посещенията в музеите в Кюстендил през миналата година, в сравнение с 2017 г. намаляват с 8.6%.,показват данните на НСИ.

Гостува изложбата „Неврокопската Св. митрополия - пастири и паство”

В дните със свободен вход са осъществени 8.5% от посещенията в музеите. Регистрирано е намаление на посещенията на чужденци в музеите с 5.4% в сравнение с предходната година.

Към 31 декемари 2018 г. в област Кюстендил функционират 4 музея. Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици.

Броят на децата в детските градини в областта е намалял с 15, 7% за последните 4 г.

От тях цифровизирани са 3 478 фондови единици, което е с 14.6% повече в сравнение с предходната година.  Общата полезна площ, на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 6 791 квадратни метра.

Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2018 г. е 87 души и се увеличава с 2.4% в сравнение с 2017 година.
 

През 2018 г. са организирани различни прояви в музеите на областта като:

1 381 изнесени беседи, от които 30.6% на чужди езици;
37 временни изложби, в т.ч. собствени - 11;
12 концерти;
5 обсъждания на книги;
7 003 видео прожекции;
3 конкурси.