Водата в тополовградските села Светлина и Владимирово е с повишено съдържание на уран.

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково издаде предписание за ограничаване на ползването на водата за питейни нужди и готвене.

След повече от 3 години: Водата в Хасково вече е годна за пиене (ВИДЕО)

Изследванията са установили, че концентрацията на естествен уран от зона за водовземане "Светлина" е 0,036 милиграма на литър при допустима норма 0,030 милиграма на литър.

РЗИ е връчила предписанието на ВиК оператора и е изпратила писмо до кметовете на засегнатите населени места с цел оповестяване на населението.
БТА