/ iStock/Getty Images
Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19.

Следят здравния ни статус с мобилно приложение

Системата осигурява централизирано управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19.

Представят Национална информационна система за борба с COVID-19

Въвеждането на системата е предмет на Заповед № РД-01-184, издадена днес от министъра на здравеопазването.