/ iStock/Getty Images
Замърсяването дойде от ТЕЦ-Перник, РИОСВ с апел гражданите да си останат вкъщи
Въздухът в Перник е отровен със серен диоксид, а от РИОСВ препоръчват на местните да не излизат от домовете си или от работните помещения.

Само тази сутрин между 05:00 и 08:00 часа автоматичната измервателна станция „Център” в града е отчела четири поредни превишения на алармения праг за серен диоксид, който е 500 мкг/м3/. Най-високо замърсяване е отчетено в 07:00 часа: 999,13 мкг/м3.

Отново превишение на алармения праг на серен диоксид е отчетено в Гълъбово

Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на газта в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

Силно замърсен въздух в Русе, Видин и Пловдив

РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения като затворят прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито.

Причина за високите концентрации на серен диоксид са неблагоприятните метеорологични условия-безветрие и гъста мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работа на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД.

Нова платформа показва замърсяването на въздуха в София в реално време (СНИМКИ)

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум.

По-късно вечерта от "Топлофикация - Перник" излязоха с изявление по БНТ, че не те са причината за повишението на серния диоксид във въздуха.

"Беше излишно това нещо да го правим, защото не ние сме причината за повишението на серните двуокиси тази сутрин в града. Ние намалихме нашите мощности на котлите с около 10 процента, а на генераторите с около 20. Това е максимумът, който можем да постигнем без да изключим централата", съобщи пък Любомир Спасов, изп. директор на "Топлофикация - Перник".