Вицепремиерът и министър на околната среда и водите е издал заповед, с която определя периода от 1 април до 31 октомври 2022 г. за пожароопасен сезон в защитените територии, изключителна държавна собственост – резервати, поддържани резервати и национални паркове. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Изхвърлена от турист цигара е основната версия за горския пожар над Банско

Засилва се превантивният контрол, като РИОСВ и дирекциите на националните паркове се задължават да предприемат необходимите мерки за стриктното прилагане на плановете за противопожарно устройство в защитените територии в своите региони. В заповедта на министъра е посочено задължение в срок до 15 април да бъдат изготвени схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари в защитените територии, уточняват от министерството.

Започва изготвяне и на графици за специализирано наблюдение в пожароопасните райони и се засилва превантивният контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи и водни площи за опазване от пожари на защитените територии. Също в срок до 15 април РИОСВ и ДНП се задължават да изпратят до кметовете на общини предписания да не се допускат палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви, и да се организират доброволни формирования за гасене на пожари в защитени територии.

Горски пожар над Банско (СНИМКИ)

От министерството напомнят, че паленето на стърнища и други растителни остатъци е абсолютно забранено. И уточняват, че при него изгарят всички органични съставки в повърхностния слой на почвата. Унищожават се микро- и макроорганизми, полезни за почвеното плодородие, и с това се нарушава почвообразуващият процес. Създават се условия за изгаряне на лесозащитни пояси, дървета и храсти, а понякога - и на цели горски масиви. Пожарите унищожават местообитания на защитени видове и загиват много птици и животни, подчертават още от министерството.

МОСВ призовава всички граждани да поддържат постоянна бдителност, за да не се допуска възникване на пожари в горските територии, тъй като те са едни от най-опасните и трудни за овладяване бедствия.
МОСВ