Българи от чужбина внасят жалба в КЗД за Изборния кодекс
Българи от чужбина внасят жалба в КЗД за Изборния кодекс / снимка: sxc.hu

На 20 февруари в Комисията за защита от дискриминация ИК на Национална гражданска инициатива „За изменение в Конституцията и Изборния кодекс” ще внесе жалба относно образуване на производство и установяване на дискриминация спрямо изборните права на близо милион и половина български граждани, живеещи в чужбина, съобщиха от КТ „Подкрепа”.

Според Гражданската инициатива „Наличието на двойно гражданство е право и обществено положение, както и лично право”, а съгласно Конституцията е вменено да „не се допускат никакви ограничения на права и привилегии, основани на обществено положение”.

Жалбата ще бъде внесена и в Европейската комисия в България, като представителите на Гражданската инициатива ще настояват да се преустанови неравното третиране, както и да се предприемат всички предвидени в закона принудителни мерки и санкции за отстраняването на този вид дискриминация. Жалбата е подкрепена и от много граждански и други организации.