/ БГНЕС
В края на март депозитите на домакинствата се покачиха до 52.368 млрд. лв., а кредитите - до 22.168 млрд. лв., отчита БНБ
В края на март 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 79.096 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ). Това е 68.4% от Брутния вътрешен продукт (БВП) за 2019 г., който БНБ очаква да е 115.646 млрд. лв.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 23.365 млрд. лв. (20.2% от БВП) в края на март 2019 г. В сравнение със същия месец на 2018 г. те се увеличават със 7.8%. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 26.8% на годишна база през март и достигат 3.363 млрд. лв. (2.9% от БВП).

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, са 52.368 млрд. лв. (45.35% от БВП) в края на март 2019 г. Те се увеличават с 8.9% спрямо същия месец на 2018 г.

В края на март 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 58.062 млрд. лв. (50.2% от БВП) и се увеличават на годишна база със 7.8%. Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.3% на годишна база през март 2019 г. и в края на месеца достигат 33.117 млрд. лв. (28.6% от БВП). Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата са 22.168 млрд. лв. (19.2% от БВП) в края на март 2019 г. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 11%, отчита БНБ.

В края на март 2019 г. жилищните кредити са 10.763 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.5%. Потребителските кредити възлизат на 9.334 млрд. лв. и се увеличават със 17.9% спрямо март 2018 г. На годишна база другите кредити намаляват с 33.2%, като достигат 741.5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.777 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на март 2019 г. В сравнение с март 2018 г. те се увеличават с 14.7%, сочат данните на БНБ.