/ ThinkStock/Getty Images
Гости от Италия и Турция, които участват по международен проект „Прегърни света“ по програма „Еразъм+“, прие заместник-кметът Петя Долапчиева. Делегацията включваше учители, участници в проекта, чийто партньор е и Детска градина „Знаме на мира“.

Делегация от Норвегия посети Враца

На срещата присъстваше и директорът на врачанското детско заведение - Анжела Илиева. „За мен е удоволствие да Ви приветствам от името на кмета на Община Враца - Калин Каменов.

Радвам се, че много наши учебни и детски заведения работят с образователни институции от Италия и Турция, което показва, че имаме отлично партньорство и постигаме добри резултати",каза в приветствието си Петя Долапчиева и представи данни за образователната система във Враца.

Заместник-кметът посочи още, че гостите могат да видят практическите дейности по иновативния метод „Монтесори“, който се прилага в детска градина „Знаме на мира“.

Експерт от ТПП-Враца бе на обучение в Китай

ещата продължи с представяне на всеки един от партньорите и на дейностите и целите по проекта, чрез които ще се подобри качеството и ефективността на образованието в ранна детска възраст, както и да се утвърди равнопоставеността, социалното сближанване и активното гражданско участие.

В края на дискусията, заместник-кметът Петя Долапчиева и ръководителите на чуждестранните групи си размениха тематични подаръци, представящи забележителностите на отделните страни.