/ ThinkStock/Getty Images
Калин Каменов взе участие във форума „Общински мандат 2019-2023 - приоритети при взаимодействието с централната власт“, организиран от Националното сдружение на общините в Република България - НСОРБ.

Делегация от Норвегия посети Враца

Кметът на община Враца беше един от основните модератори на събитието в раздела „Социални и образователни политики - обща грижа на държавата и общините“, като в дискусията взеха участие също и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и новият министър на труда и социалната политика Деница Сачева.

Кметът Калин Каменов посочи, че ресурсите в образователната система значително нарастват през последните години и коментира, че опитът досега показва, че увеличението се насочва почти само за възнаграждения.

Калин Каменов посрещна делегация от Великобритания

„Нещо повече - колегите кметове от общини с малък брой деца са принудени да дофинансират заведенията, за да постигнат договорения на национално ниво ръст на заплатите“ - сподели кметът на Враца и подчерта, че общините отново поставят проблема с поддържането и осъвременяването на материалната база на училищата и детските градини, защото това е може би единственият стандарт, който няма ръст за 2020 г.

В деловата програма на форума освен представители на 205 общини от страната, взеха участие председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев и министрите на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на околната среда и водите - Нено Димов, Красимир Вълчев - министър на образованието и науката, Деница Сачева - министър на труда и социалната политика и Десислава Танева - министър на земеделието, храните и горите.

Експерт от ТПП-Враца бе на обучение в Китай

Събитието фокусира вниманието върху приоритетите на Народното събрание и правителството, мястото на местната власт в процесите на стратегическото управление и ще очертае визията за развитието на българските общини в започващия нов мандат на местната власт.

Встъпителният форум на кметовете на общини се открива на 11 декември - денят, в който преди 23 години е учредено Националното сдружение на общините в Република България.