Сувенири, изработени от хора с умствена изостаналост, предлага Коледното градче във Велико Търново.

Изработени от потребителите на социални услуги изделия са представени на един от щандовете на благотворителния коледен базар. Част от тях са дело на потребителите на Комплекса от социални услуги за лица с умствени увреждания в Дебелец, който е с капацитет 16 души.

Срокът в който хората, нуждаещи се да пребивават там е 3 години, а усилията на грижещите се за тях специалисти е насочен към създаването на различни умения, сред които и изработването на ръкоделия и приложни  изделия, които са част от изложбата – базар, каза трудотерапевтът към центъра Валентина Иванова.

В павилиона за социални услуги свои изделия излагат и потребителите от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания във Велико Търново. Пребиваващите в центъра са над 18 години, с различни диагнози – интелектуален дефицит, с психични и физически увреждания. Над 30 потребители на центъра са участвали в ателиетата за изработване на сувенири, посочи трудотерапевтът към дневния център Лидия Цветанова.

Дейностите, които предлага центърът, са широкоспектърни, освен на ръкоделие, хората, настанени там, се учат да готвят, да се грижат за личната и обща хигиена, да градинарстват – базисни умения, които им помагат да не се чувстват извън обществото, посочи Пламена Стоянова, психолог към центъра.

По думите й  чрез своя труд и неговите резултати, потребителите на услугата разбират, че не са по-различни от другите членове на обществото, че могат да се справят, когато имат подкрепа и по-лесно  да се интегрират. Средствата от благотворителния базар ще бъдат за материали и консумативи, които подпомагат уменията на хората в центровете.
БТА