/ Регионален исторически музей-Велико Търново
Красотата и непреходността на българската шевица ще бъде показана в специална изложба от днес до 15 юни в музей „Сарафкина къща” във Велико Търново.

Короната на Антим I заема достойно място в изложбата "Учредителите. Търново и българската държавност"

В експозицията „Българската шевица - мост във времето” са включени музейни образци от фонда на Регионален исторически музей от XIX и началото на XX век. и съвременни облекла и аксесоари, чиито акцент е традиционната българска шевица. Гост на изложбата ще бъде майсторката на везбата Величка Георгиева, чиито сръчни ръце са избродили включените в изложбата образци.   

Известно е, че традиционната българска шевица има своето значение не само като декоративен, естетически елемент върху дрехата. Тя притежава и функцията по тайнствен, магичен път да отгонва „лошия”, завистлив поглед и да привлича „добрата” енергия, да разграничава, но и да сближава.

Дигитална изложба за Освобождението гостува в музей “Възраждане и Учредително събрание“

Друга нейна способност е да прокарва мостове във времето, тъй като тя има своя непрекъснат живот в облеклото на българина. Тя е онзи белег за идентичност, който не е загубил смисъла си и в съвременността. Целта на изложбата е именно тази - да покаже непреходността на българската шевица във времето.

Изложбата в музей „Сарафкина къща“ ще бъде открита от 17:00 часа.