/ netinfo
Варненският окръжен съд върна делото за наводнението в „Аспарухово” на прокуратурата за събиране на допълнителни доказателства.

Той разгледа частно наказателно дело по жалба на Ангел А. срещу постановление на Окръжната прокуратура за прекратяване на досъдебно производство, водено срещу неизвестен извършител за смъртта на 13 души и нанасяне на значителни имуществени вреди след потопа на 19 юни 2014 година.

МРРБ нямало вина за бедствието в "Аспарухово"

Във внесената в съда жалба защитата на Ангел А. е посочила, че не е доволна от постановлението на прокуратурата за прекратяването на наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление за причинена смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. 

Предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода от една до шест години.

След 3 години разкриха причините за потопа в „Аспарухово” (ВИДЕО)

В определението на съда е посочено, че прокурорът е длъжен да спазва изискванията при разследването, визирани в разпоредбите на НПК, които задължават него и разследващите органи да осигурят законосъобразно провеждане на същото, като то следва да доведе до разкриването на обективната истина.

За да е законосъобразно едно разследване, то следва да е обективно, всестранно и пълно. Според Варненският окръжен съд проведеното разследване в рамките на досъдебното производство не е всестранно и пълно, а оттам се явява и незаконосъобразно.
 
Според съда, в конкретния случай следва прокуратурата да установи има ли допуснати нарушения от съответни длъжностни лица, които да са в пряка причинно-следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат и ако има такива, то съответните длъжностни лица били ли са длъжни и могли ли са да предвидят обществено опасните последици.

ДНСК: Незаконните постройки са причината за наводнението в „Аспарухово"

В определението се изтъква, че при формиране на вътрешното си убеждение прокурорът е обобщил заключенията на вещите лица, което е съществено процесуално нарушение, довело до ограничаване на правата на страните в процеса.

С оглед на изложеното по-горе съдът отмени постановлението на ВОП за прекратяване на наказателното производство и върна делото за събиране на допълнителни доказателства, които да отговорят на поставения от съда по-горе въпрос, а оттам и на въпроса има ли извършено престъпление от общ характер и от кое лице.

Определението подлежи на жалба или протест в 7-дневен срок от връчване на преписите пред Апелативен съд-Варна.