Социален център
Социален център / netinfo
Център за социална рехабилитация и интеграция откриха в Николаево. Той е предназначен за възрастни и деца с физически увреждания с трайна, намалена и временно намалена трудоспособност. Капацитетът е за 20 души, които ще ползват услуги в 7 кабинета.

Управителят на Центъра Борислава Бонева вече е разгледала първите подадени 70 заявления за услугите. „Хората могат да бъдат до 3 пъти в седмицата при нас, но това ще го решат колегите по медицинска рехабилитация, социална рехабилитация, трудотерапия и организиране на свободното време”, поясни Бонева.

Центърът е комплекс от социални услуги и включва консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, предназначени за жителите на община Николаево. Чрез тях ще се създават, поддържат и разширяват социални умения на потребителите на услуги, както и ще ги обучават във водене на самостоятелен начин на живот.

Очакват се да бъдат открити и останалите два центъра в обновената сграда: за настаняване на възрастни от семеен тип и за деца, лишени от родителски грижи. В тях ще бъдат настанени 66 души, сред които 32 деца.