/ iStock/Getty Images
Отменя се и насроченото за 8 април общо събрание на съдиите, за полагане на клетва на избраните за Районен съд съдебни заседатели с мандат 2020-2024
Районен съд отменя образуването и разглеждането на дела до 13 април, съобщиха от съда.

И Административен съд-Стара Загора с мерки срещу коронавируса

Във връзка с решение по протокол № 9 от извънредно заседание на съдийската колегия на Висш Съдебен съвет от 15 март по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13 март извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март до 13 април и с цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID-19), със заповед на и. ф. председател на Районен съд, съдия Милена Колева, се преустанови образуването и разглеждането на всички видове наказателни и граждански дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март - 13 април, включително, с изключение на:


И Окръжен съд въвежда мерки срещу коронавируса

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;
- Делата по чл.66 от НПК;
- Делата по чл.67 от НПК
- Делата по чл.69 от НПК;
- Делата по чл.70 от НПК;
- Делата по чл.72 от НПК;
- Делата по чл.73 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;
- Делата по чл.427 от НПК;
- Делата по Глава V, Раздел II от Закона за здравето;
- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл.355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;
- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства.


Отменя се и насроченото за 8 април общо събрание на съдиите, за полагане на клетва на избраните за Районен съд съдебни заседатели с мандат 2020 г.-2024 г.

Районен съд-Стара Загора въвежда мерки срещу коронавируса

Ще бъде определена нова дата за събранието, когато условията го позволяват.