Приемат заявки за работни места от работодатели от публичния сектор
Приемат заявки за работни места от работодатели от публичния сектор / Dariknews.bg, архив

Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет в размер на 4398 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Повишава се пригодността за заетост на лицата, чрез организиране и провеждане на въвеждащо обучение и при необходимост обучение на работното място от работодателите, наели безработните лица.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок до 25 април. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.1, стая 112, тел. 042/697546, 0878274955.