Над 420 изнесени приемни до края на годината
Над 420 изнесени приемни до края на годината / DarikNews.bg, архив

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе над 420 изнесени приемни в цялата страна до края на годината. В областите Благоевград, Велико Търново, Русе, Стара Загора и Сливен ще се проведат над 20 приемни дни.

През месеците октомври и ноември ще се проведат изнесени приемни във всички области на страната. Само в област Добрич ще се осъществят 14 приемни през ноември, от общо 171 за месеца. През септември ще се проведат 35 приемни в 11 области на страната, а през декември 46 приемни в 13 области.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности".