мартеници
мартеници / / iStock/Getty Images
Старозагорското НЧ “Свети Климент Охридски – 1858 г.“ организира онлайн конкурс за изработване на оригинални мартеници.

В него могат да вземат участие ученици до 14-годишна възраст. Художествената стойност и оригиналността на творенията ще са критериите за наградите, разпределени в три възрастови групи:

І група – до 7 год. / индивидуална изработка или колективна работа/;
II група – 7 – 14 години / индивидуална изработка или колективна работа/;
ІІI група над 14 години /индивидуална изработка или колективна работа/.


Изпратените предложения трябва да са придружени с трите имена на автора, клас и училище,  както и  име на класния ръководител.

Крайният срок за предаване на мартениците е 25 февруари.