Детски градини и училища в Ловеч с разделно сметосъбиране
Детски градини и училища в Ловеч с разделно сметосъбиране / dariknews.archive
Да се намали с един промил размера на такса смет през 2021 година спрямо тазгодишния, това предлага Групата общински съветници  на „БСП за България“ в Казанлък.

„Внесохме това предложение за разглеждане в местния парламент, с цел да облекчим гражданите и фирмите", каза общинският съветник Моника Динева.

Социалистите се надяват на подкрепа от останалите политически групи при разглеждането на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Казанлък.

3 промила върху данъчната оценка да стане размера на таксата битови отпадъци за жилищни сгради в град Казанлък и 5 промила в  населените места в общината, сочи предложението, както и

- за нежилищни, собственост на физически лица (ФЛ), които не са търговци, находящи се в Казанлък и землището - 3,00 на хиляда върху данъчната оценка; 
- за нежилищни, собственост на ФЛ, които не са търговци, находящи се в населените места на община Казанлък - 5,00 на хиляда върху данъчната оценка; 
- за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ (юридически лица), които са търговци, находящи се в Казанлък и землището - 3,00 на хиляда - върху по-високата между данъчната оценка или отчетната стойност (по Приложение № 2 от ЗМДТ);
-за жилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в населените места на община Казанлък - 5,00 на хиляда - върху по-високата стойност;
- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в  Казанлък и землището - 3,00 на хиляда върху по-високата стойност:
- за нежилищни, собственост на ФЛ и ЮЛ, които са търговци, находящи се в населените места на Община Казанлък - 5,00 на хиляда върху по-високата стойност.


Това предложение няма да промени общата рамка на план-сметката, внесена от Община Казанлък, при изчисленията си се водихме от математическия модел, заявиха общинските съветници на левицата. Според тях намалените приходи ще бъдат компенсирани от отчисленията по Закона за управление на отпадъците – чл. 60 и чл.64, възстановени от държавата.