„ЧЕЗ Разпределение България“ АД предупреди за извършване на планирани прекъсвания на електрозахранването за поддръжка и развитие на мрежата и безопасна работа на екипите, като изпълнява задълженията си предварително да уведомява клиентите си за тях.

Информация за времето и продължителността на предстоящите планирани прекъсвания можете да видите тук.

По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с временни изключвания на електрозахранването. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери тук.

На територията на София-град прекъсване ще има в интервала между 9:30 ч. и 16:30 ч. в ж.к. Дървеница, Община Студентски град.

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.