2 107 770 лева изплатени за социално подпомагане през първото полугодие
2 107 770 лева изплатени за социално подпомагане през първото полугодие / Дарик Сливен, Архив
Изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца влязоха в сила от 01 януари тази година. Те касаят размера на месечната помощ,  съобщиха  от Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Сливен. Еднократната помощ при бременност, еднократната помощ за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година през 2018г. ще се отпускат на семейства със средномесечен доход в размер на 450лв. на член от семейството през последните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация.

Въвежда се различен доходен критерий за преценка правото на подпомагане с месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.
Семействата със средномесечен доход на член от семейството до 400лв. през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация ще получават месечните помощи за отглеждане на дете в пълен размер, а именно: за едно дете – 40лв.; за две деца – 90лв.; за три деца – 135лв. и за четири деца – 145лв.; като за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20лв.
       
  За семействата с доход между 400,01лв. и 500лв. включително, размерът на месечните помощи за отглеждане на дете е 80 на сто от пълния размер на  помощта, а именно:
- за едно дете – 32лв.;
         -за две деца – 72лв.;
         - за три деца – 108лв.;
         - за четири деца – 116лв.;
като за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 16лв.
        
Месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст за деца, настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство е в размер на 40лв.
       
  Размерът на месечните помощи по чл. 7 от ЗСПД за близнаци се изплащат в пълен размер, т.е 75лв. за дете, когато средномесечния доход на семейството е в границите от 400,01 до 500лв.

 Семейните помощи, отпуснати преди 01.01.2018г. се изплащат до изтичане на срока, за който са отпуснати, в новите пълни размери.