/ dariknews.bg, Деян Герговски
Експертите на РИОСВ са извършили през януари и февруари 95 проверки, при които са проверени 88 обекта. От извършените проверки 57 са планови, а 36  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 51 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

РИОСВ-Шумен призова за опазване на диворастящите растения

Съставени са 22 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 20 по Закона за лечебните растения и 2  по Закона за водите. Постъпили са  20 сигнала, като за 15 от тях са извършени проверки на място. За периода са събрани средства в размер на 12 624,43 лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на 9283,43 лв.

РИОСВ-Шумен разпореди почистване на речните корита

От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за двата месеца са събрани 3341,00 лв. Разпределени и преведени на съответните общини са общо 2672,80 лв., като тези, получили най-големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: общ. Попово - 1551,20 лв., общ. Шумен- 804,00 лв., общ. Каспичан- 229,60 лв., общ. Търговище - 88,00 лв.  

Забраняват движението на МПС в Шуменското плато

Директорът на РИОСВ Шумен е издал 12 наказателни постановления (НП) за имуществена санкция на обща стойност 23 000 лв. Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на  „Керамат“ АД за неизпълнение на условия от комплексно разрешително, с което е нарушен чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС. „Аутолего“ ЕООД е глобено с имуществена санкция от 4000 лв. за  неизпълнение на предписание, дадено с констативен протокол.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари.