Пенчо Милков
Пенчо Милков / netinfo

Пенчо Милков кандидат в листата на БСП за България на предстоящите парламентарни избори. Той е на 38 години, юрист, доктор по гражданско право, адвокат, автор на доклади, статии и книга на юридическа тема. В момента учи втора магистратура във Военна Академия „Г. С. Раковски“. Пенчо Милков е един от най-дейните общински съветници в Общински съвет – Русе. Има множество изказвания в Общинския съвет, питания и предложения до кмета на общината. Той е председател на Постоянната комисия за младежта и спорта, член - на постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, комисията по общинска собственост, участва в почти всички работни групи на Общински съвет – Русе, създадени за приемане на нови и изменение и допълнение на съществуващите наредби на Община Русе. Заема активно позиции за съхранение и активно управление на общинската собственост, против увеличаването на местния данък върху недвижимите имоти и против увеличаването на таксите за детските градини. Семеен е, баща на трима сина.

Г-н Милков, защо решихте да се включите в листа за народни представители?

Отклонявал съм предложения в предходни кампании, така е. Сега, обаче, ситуацията пред Държавата ни стана много трудна. Това е очевидно за всички. Има предизвикателства, които признаваме за най-съществени. Около тях трябва да се търси единение, а не разделяне на българите. Такива предизвикателства, според мен, са демографската катастрофа, липсата на справедливост и сигурност и управлението на държавата в продължение на повече от 25 години от хора, които нямат необходимите знания, подготовка и любов към Родината. Изисква се мъдрост, мъжество, умереност и справедливост в поведението ни. Не можем да стоим само удобно в спокойния делник на професионалното си поприще и да коментираме отстрани. Активно трябва да помогнем. Към това подканям приятелите си, които постигат не малко неща в професионалната си кариера, но отказват да се включат в обществения живот. Подканям ги активно да участват в политическия живот, независимо, към коя партия или организация. Вярвам, че участието на родолюбивите професионалисти, активното им, настойчиво и неотклонно участие в обществените процеси е пътят към решаване на проблемите. И това участие вече не може да бъде само като експерти, а като хора, които поставят цели, определят начини и осигуряват средства, т.е. извършват стратегическото планиране на България.

Пенчо Милков
netinfo

Какво предлагат социалистите в настоящата кампания?

Промяна. Промяна – честна, незабавна, решителна. Тя е задължителна. Част сме от световен процес на промяна, който засяга и България. Ние я започнахме от самите себе си. Това, надявам се, е очевидно за хората. Повтаряните мантри от времето на прехода вече не се отнасят за нас, не се отнасят за мен. Ние социалистите извървяхме дълъг път и това доведе до дълбоки промени вътре в организацията ни – идейни, организационни, личностни. Променяйки първо себе си, ние считаме, че можем да сочим нов път, да водим съгражданите си по него и да сме гарант за постигането на целта – суверена, справедлива и опряна на корените си България.

Програмата на БСП за България този път е стратегически документ – тя съдържа ясни цели, начините за постигането им и средства, които да се използват. Това не може да се каже за програмите на основните ни опоненти, които са или само концепции – сочат цели и начини, но не и средства за постигането, или приличат на оперативен план на министерство за довършване на мандат. Твърдението, че БСП за България предлага нереалистични неща, може да се каже само от човек, който или лъже, или не е прочел програмата ни. Защото в нея има ясни цели, начини и средства в основните направления на държавното управление.

Пенчо Милков
netinfo

 

Казаното до тук се потвърждава и от много широката подкрепа, която срещам – не само от „партийци“ и подкрепящи ни заради името на партията. Не, аз намирам подкрепа основно сред русенци, несвързани до момента с БСП – млади родители, служители, предприемачи. Много хора търсят контакт с мен и ми заявяват, че до момента никога не са гласували за БСП, но ще го направят сега, и то убедено, изтъквайки своите аргументи. Това доверие много ме задължава!

В сферите, в които аз мога да бъда полезен – правосъдие, промени в нормативни актове, местно управление и самоуправление и мерки за справяне с демографската катастрофа, ние от БСП за България предлагаме:

 • Основно средство за справяне с демографската катастрофа е превръщане на България в желано място за живот, за което предлагаме конкретни и обосновани стъпки;

 • Трябва да се подпомагат работещите родители, а не тези, които използват броя на децата като начин за получаване на социални помощи. В тази връзка ще предприемем първи стъпки към семейно подоходно облагане – на работещите родители ще се приспадат по 50 лева всеки месец за всяко дете от дължимите данъци. Това е съществено подпомагане, засягащо именно работещите, решили се да станат родители;

 • Обвързване на месечното обезщетение за гледане на дете от една до две години с размера на минималната работна заплата, т.е. незабавно увеличение от 340 на 460 лева;

 • Увеличаване на подкрепата към родителите в началния курс на обучение – не само за първи клас, но и за втори, трети и четвърти клас;

 • Удвояване на средствата във Фонда за лечение на деца и опростяване и ускоряване на процедурите за одобряване;

 • За местната политика на Русе основно значение има използване на вътрешните водни пътища, включително и тези по р. Дунав, чрез съвместното използване на няколко вида транспорт – речен, железопътен, автомобилен – има пряко въздействие при желанието ни да обърнем Русе към р. Дунав и да се възползваме от местоположението си;

 • Децентрализация на местното управление и преодоляване на практиката държавата да прехвърля дейности на общините, без да осигурява необходимото финансиране;

 • Изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Наказателния кодекс;

 • Усъвършенстване на механизмите за съдебен и административен контрол върху дейността на съдебните изпълнители и защита правата на гражданите – длъжници в изпълнителното производство;

 • Изменения в Закона за обществените поръчки, които се вижда, че са необходими след почти година от приложението му.
   

  Пенчо Милков
  netinfo

И накрая, искам да призова всички активни и родолюбиви българи се включат в обществените процеси. Само така можем да направим нещо срещу израза „всички политици са маскари“ - като отидем НИЕ сред тях и въздействаме.

И още – да гласуваме на 26.03.2017 г. Защото всеки разумно подаден глас намалява тежестта на контролирания вот. Мен и останалите кандидати от БСП за България можете да подкрепите с № 10 в бюлетината! А тези, които искат аз да бъда техният народен представител – нека го направят, като след № 10 в квадратчето, отбележат и № 3 в кръга за преференция.

Пенчо Милков
netinfo