/ Община Русе

Кметът Пламен Стоилов награди днес изявени педагогически специалисти за висок принос в сферата на предучилищното и училищното образование.

Подготвят виртуални лаборатории за обучение в гимназиите в Русе

Почетното отличие „Неофит Рилски“ бе присъдено на: Мая Петрова – директор на ЦПЛР – УСШ – Русе; Маргарита Янакиева – директор на АЕГ „Гео Милев“ – Русе; Стоян Йорданов Стоянов – заместник-директор на ДГ „Слънце“ – Русе; Милена Тодорова – старши учител в ОУ „Васил Априлов“ - Русе; Валерия Лавчева – главен учител в СУ „Йордан Йовков“ – Русе; Таня Нахабедян-Минчева – старши учител в ПГО „Недка Ив. Лазарова“ – Русе; Галя Градева – старши учител в СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“-Русе.

Пламен Стоилов поздрави отличените и изтъкна, че тази награда е едно морално преклонение пред техния труд, защото именно те са Посланиците на "Русе - градът на свободния дух", съвременните апостоли, пренасящи делото на светите братя Кирил и Методий.

Втора среща по проект ”Уеб базирани модули за професионално обучение по лазерна безопасност”

Той заяви, че Община Русе, в тясно сътрудничество с Регионалното управление на образованието, ще подкрепят русенските учебни заведения във всички техни начинания. На церемонията присъстваха още и началникът на Регионално управление на образованието-Русе д-р Росица Георгиева, както и директорът на Дирекция „Култура и образование“ г-жа Ирена Петрова и г-н Сашо Щерев – началник отдел „Образование“.

По повод честването на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Министерството на образованието и науката ежегодно присъжда грамота „Неофит Рилски“ за учители и директори на образователни институции от областта с принос в развитието на образованието.

Почетната грамота „Неофит Рилски“ се присъжда за високи резултати на ученици на проведеното през учебната година национално външно оценяване, значими резултати от национални и международни олимпиади, конкурси, състезания и други; постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух; партньорство и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищно настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации; отговорност, инициативност, умения за работа в екип, организационни и управленски умения.