/ МОСВ
Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив издаде принудителна административна мярка, с която се спира дейността на Централата за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса в село Труд, област Пловдив, съобщиха от МОСВ.

МОСВ

Мярката се налага с цел предотвратяване на увреждане на човешкото здраве поради разпространението на миризми от дейността на предприятието.

Заради постоянно обгазяване: Жителите на село Труд на протест срещу биоцентрала

Актът се издава след извършени проверки на РИОСВ, в това число във връзка със сигнали на граждани и организации, които установяват наличие на миризми, характерни за производствената дейност на обекта.

МОСВ

Дейността на централата се прекратява докато дружеството не докаже, че е предприело необходимите мерки, за да не се изпускат при никакви обстоятелства миризми и газови емисии от процесите на съхранение на суровини и течна фракция от ферментационния продукт и докато не се получи потвърждение от министъра на здравеопазването, че няма опасност за здравето на хората.