/ Дарик, архив
Пет професионални гимназии разширяват програмите си за дуално обучение през учебната 2019/2020 г. Индустриалното развитие на региона и динамичният пазар на труда карат все повече гимназии да търсят партньорство с бизнеса и да стартират дуални форми на обучение.

Запознават бизнеса с предимствата на капиталовия пазар

Това е и начин да се развие и модернизира обучението в професионалните направления. Така бъдещите млади специалисти получават практическо ориентирано образование и още по време на образованието си работят и се запознават с новите технологии в производствата.
 
В Пловдив сега има 9 дуални паралелки, които са подкрепени от 31 компании. Зад всяко дете в дуална паралелка училището има подписан договор с предприятие, което е ангажирано с практиките и част от обучението му. С утвърдения прием общият брой на дуалните паралелки в Пловдив през новата учебна година ще стане 20.
           
Министър Вълчев: Да вдъхновим днешните ученици да учат

Част от стратегията на община Пловдив е да подпомага развитието на дуалното обучение, като единствен инструмент за развиването на професионалните гимназии и ангажирането на бизнеса.

Администрацията подкрепя с целево финансиране всяка нова дуална паралелка и подпомага училищата в контактите им с индустриалните зони, развитие на учебни програми, популяризиране на новата обучителна форма. За 11-те специалности администрацията ще финансира целево училищата с общо 33 хил. лв.
 
За учебната 2019/2020 г. в община Пловдив e утвърден от началника на Регионалното управление на образованието – Пловдив, план-прием за 11 паралелки с дуална форма на обучение, както следва:
 
Професионална гимназия Код професия/ Код специалност
1. ПГЕЕ 522010: Електротехник/ 5220103: Електрообзавеждане на
производството
2. ПГЕЕ 523070: Техник по автоматизация/ 5230701: Автоматизация на непрекъснати производства
3. ПГО „Ана Май“ 542040: Моделиер - технолог на облекло/ 5420401: Конструиране, моделиране технология на облекло от текстил – 0,5
 
214010: Дизайнер /2140108: Моден дизайн - 0,5
 
4. ПГВАД „Христо Ботев“ 543010: Техник - технолог дървообработването/ 54301 1: Мебелно производство
5. ПГВАД „Христо Ботев“ 543010: Техник - технолог дървообработването/ 5430104: Реставрация на стилни мебели дограма  - 0,5
 
543010: Техник - технолог дървообработването/ 543011 1: Производство на строителни изделия от дървесина - 0,5
 
6. ПГВАД „Христо Ботев“ 543020: Оператор дървообработването/ 5430203: Производство на тапицирани изделия
7. ПГВАД „Христо Ботев“ 213030: Полиграфист/ 2130301: Полиграфия
8. ПГТ „Гоце Делчев“ 525010: Техник по транспортна техника/ 5250101: Автотранспортна техника
9. ПГТ „Гоце Делчев“ 525070: Техник по железопътна техника/ 5250701: Локомотиви вагони
10. ПГХТТ 522030: Техник на енергийни съоръжения инсталации/ 5220309: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна хладилна
11. ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ 521010: Машинен техник/  5210105: Машини и системи с ЦПУ