/ Guliver/Getty Images

Първи по рода си семинар „Капиталовият пазар като източник на растеж за малки и средни компании“ ще се проведе в Пловдив. Той се организира от Българска фондова борса, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

Кой ще е поредният най-добър млад предприемач в Пловдив, разбираме тази вечер

Форумът ще бъде открит от зам.-кмета по „Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество“ Стефан Стоянов. Участниците в семинара ще се запознаят с начините, по които могат да ползват капиталовия пазар като източник за финансиране на бизнеса си, какво представлява процесът по листване на борса и какви ползи носи публичният статут на една компания в национален и международен мащаб, както и как могат да получат безвъзмездно финансиране за провеждане на първично публично предлагане.

Семинарът е безплатен и ще се проведе от 15:00 до 18:30 часа в Гранд хотел „Пловдив“.