/ dariknews.archive
Започна проверка на училищните столове за деца от 1 до 4 клас, съобщи кметът на Ловеч Корнелия Маринова.

Дефицит на кадри в Ловешка област отваря работни места за непълнолетни

С нейна заповед е назначена комисия, която за периода от 27 ноември до 7 декември ще извърши проверки в училищните столове на всички общински училища с начален етап на обучение. Проверката е за установяване спазването на нормативните изисквания относно осъществяване на здравословно хранене на децата и учениците от 1 до 4 клас.

125 години чества СУ „Св. Климент Охридски” в Ловеч

За резултатите от извършените проверки ще се съставят констативни протоколи и ще бъдат уведомени Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалното управление на образованието в Ловеч.