/ Окръжен съд-Хасково

Окръжният съдия в Хасково Господинка Пейчева получи присъденото й от Висшия съдебен съвет отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и почетен плакет.  Както Дарик радио съобщи първи Пейчева излиза в пенсия.

Районна прокуратура-Хасково предаде на съд 29 души през декември

Отличията й бяха връчени в присъствието на всички съдии и съдебни служители. Отличието от ВСС е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Господинка Пейчева има над 40 години юридически стаж, като 30 от тях са на длъжност „съдия“ в органите на съдебната власт. Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност „Право“.

От 1989 година е назначена като съдия в Районен съд – Димитровград. Заемала е последователно длъжността „заместник-председател“ и „председател“ на Районен съд – Хасково, а от 1 февруари 1996 г. е назначена на длъжност „съдия“ в Окръжен съд.

За периода януари 2000 г. – 15 юли 2009 година е била „заместник-председател“ на Окръжен съд. Съдия Господинка Пейчева е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от 2003 година.

Господинка Пейчева напусна сградата на Съдебната палата днес към 15.30 ч., с няколко букета цветя. Тя бе изпратена от зам.-председателя Милена Петева и съдия Филип Филипов.