Екопроизводители се страхуват от фалити заради строежа на асфалтовата база край Горна Росица
Екопроизводители се страхуват от фалити заради строежа на асфалтовата база край Горна Росица / netinfo

 

Над 315 подписа са събрали жителите на селата Горна Росица и Яворец срещу строежа на асфалтовата база в местността Чакала край Севлиево. Тя ще бъде изпратена до Министерски съвет, министерствата на екологията, здравеопазването и земеделието, до РИОКОЗ - Габрово, РИОСВ - В. Търново и областния управител. 

      За да бъде пълна информацията до държавните институции от инициативния комитет в Горна Росица събират мненията и становищата на компетентните органи, свързани с дейността на бъдещата база. Сред документите е и становището на главния архитект на Общината, според което искането за промяна предназначението на земята е недопустимо, тъй като тя попада в защитена по НАТУРА 2000 зона. Противниците на опасното производство се ръководят и от Наредба N 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда, според разпоредбите на която строежът не би бил разрешен. Причина за това са преминаващите над имота далекопроводи и отстоянието на базата на по-малко от 1000 м. от други производства. А до птицекланицата и свинефермата, намиращи се наблизо, те са по-малко от 600. Отделно от това в селото има и други екологични производства, а и заведенията за обществено хранене на пътя Севлиево-Габрово също биха били застрашени от намеренията на „Термогаз сервиз".

 Частните производители на хранителни продукти от селото се опасяват, че преобладаващите въздушни течения са северни и безпрепятствено ще донасят опасните за здравето прахови частици от базата. За да бъдат продуктите им на пазара обаче  производствата им трябва да бъдат екологично чисто. Асфалтовата база би им навредила и вероятно това би довело до фалити. Предприемчивите севлиевци са категорични, че повече никаква еко инициатива не би могла да се осъществи ако асфалтовата база бъде построена.